Slowinski Park Narodowy


Znajduje się w województwie pomorskim, w środkowej części polskiego wybrzeża. W jej skład wchodzą Mierzeja Łebska, Nizina Gardeńsko-Łebska, morena czołowa i wiele jezior m.in.: Łebsko, Gardno, Jezioro Smołdzińskie, Jezioro Dołgie Wielkie i Dołgie Małe. Z powodu bliskiego położenia jezior do morza, podczas silnych sztormów, słona woda wlewa się do jezior. Umożliwia to zasiedlanie słonoroślom. Przez Park płynie 7 rzek. Największe to Łeba i Łupawa. Włączony jest do sieci Światowych Rezerwatów Biosfery i do terenów objętych ochroną Konwencji Ramsarskiej. Atrakcją tego Parku są przymorskie jeziora, bagna, torfowiska, nadmorskie bory i lasy. Najciekawszy jednak jest wydmowy pas mierzei i ruchomymi wydmami. W Parku rosną olsy z paprociami, buczyna pomorska, bór bagienny mieszany z wrzoścem tworzącym wrzosowiska. Znajduje się tutaj około 260 gatunków ptaków. Dla ochrony lęgowisk utworzono ścisłe rezerwaty: Rezerwat przyrody Gackie i Żarnowskie Lęgi, Klukowe Lęgi, Gardnieńskie Lęgi i Ciemińskie Błota. Ptaki są najważniejszymi zwierzętami Parku Słowińskiego. Nad jeziorami spotkamy łabędzie, mewy, kaczki, perkozy, łyski i rybitwy. Na bagnach dominują bataliony, czaple i żurawie. Natomiast w lasach prym wiodą bielik, rybołów i sowa. Ujrzeć można także dzięcioła, sikorkę, kruka i myszołowa. Jako zabytki jedne z ważniejszych to kościół w Gardnej Wielkiej z 1282r. przebudowany w XIXw. i kościół z 1632r. w Smołdzinie.

Polecane strony: namioty turystyczne | zdjęcia ślubne śląsk